Det händer något när människor möts.

KALENDARIUM 2018


8 FEB RELATIONSDAGEN Prestation
I samarbete med Uppsala Idrottsgala arrangeras Relationsdagen: Prestation på IFU arena. Mer information kommer snart. 
LÄS MER

28 MAR RELATIONSDAGEN Uppsala Växer 2018
Det finns ingenting som tyder på att regionen kommer att sluta växa, snarare tvärtom. Nya stadsdelar växer fram, företag väljer att etablera sig i regionen och vi kan locka med både historia och goda framtidsutsikter.
I och med detta stöter vi naturligtvis på frågeställningar om hur vi tillsammans kan fortsätta att växa på bästa och mest hållbara sätt. LÄS MER 

HUR F-N TÄNKER DE?
I det senaste numret av Relation kan du läsa om arbetsmarknadens nya generation. Läs tidnigen online här

DET HÄNDER NÅGOT NÄR MÄNNISKOR MÖTS

RELATIONSDAGEN – Uppsala Växer 2017

320

Medlemsföretag

560

Medlemmar

25

Årliga mötesplatser