Relation Executive

Relation Executive

Relation Executive är ett exklusivt nätverk för dig som är VD, företagsägare eller högste verksamhetsansvarig. Du kan vara platschef, regionchef, butikschef eller kontorschef och är ytterst ansvarig beslutsfattare i ditt företags lokala upptagningsområde. Under året anordnar Relation nätverksträffar som är till för att hjälpa och inspirera dig i din roll som ledare.

Hur talar du så att andra vill lyssna?

Att all kommunikation sker på mottagarens villkor är en sanning som är viktig att bli påmind om. Som chef är det viktigt att förstå hur grunden i kommunikation fungerar för att nå fram till sina kunder och kollegor.

2017 inleder därför Relation Executive ett samarbete med Stefan Sauk kring kommunikation. Stefan är skådespelaren som har hjälpt företagsledningar att tala så att andra vill lyssna. För några år sedan anlitades han som inspiratör på Relationsdagen och vi är helt övertygade om att han åter igen kommer att leverera på högsta nivå. 

Kalendarium

3 februari
Utbildning med Stefan Sauk

21 mars
Utbildning med Stefan Sauk

20 april
VIP-lunch Relationsdagen

2 maj
Utbildning med Stefan Sauk

28 juni
Sommaravslutning på Fagerudd Konferens

5 september 
Utbildning med Stefan Sauk


17 oktober 
Utbildning med Stefan Sauk

November/december
Julavslutning på Friiberghs
Herrgård

Jag vill gärna veta mer.