Svart_relations_logga_liten_mindre

Tidningen Relation


Tidningen Relation är ett lokalt magasin som startade 1999 och har ca 30 000 läsare. I tidningen kan du läsa om lokala profiler och entreprenörer i regionen och om människorna bakom det som händer i Uppsala län.

Relation är en oberoende tidskrift, fristående från alla organisationer med koppling till näringsliv, politik och religion. Det går alltså inte att köpa artiklar, utan vi skriver om det vi tycker är intressant, kul och viktigt. Ett koncept som visat sig vara vinnande i tider av allt svårare medieklimat.

År 2013 nominerades Relation till Svenska Publishingpriset för tidningens innehåll, bilder och formgivning. Tidningen utkommer med två nummer under 2018 och har en upplaga på 10 000.

Läs det senaste numret av Relation här

Prenumerera på
tidningen gratis


Annonsering

Vill du annonsera i tidningen Relation?
Skicka e-post till annons@relation.se

Utgivningsplan 2018

Vårnumret. Utgivning 20/3
Deadline för annonsmaterial till Relation 19/2

Höstnumret. Utgivning 6/11
Deadline för annonsmaterial till Relation 10/10