Svart_relations_logga_liten_mindre

Hem  | Program Seminarier  |  Anmälan  |  Medverkande  |  Kontakt 


08.00                 Uppsala Tar Ansvar öppnar
08.00 - 09.00     Frukost serveras
09.00 - 10.00     Parul Sharma föreläser i stora salen        
10.30 - 13.20     Löpande seminariepass á 20 min på plan 3, se nedan
11.00 - 11.20     Pär Holmgren i sal D (Länsförsäkringar)
11.30 - 12.00     Uppsalapolitiker pitchar hållbarhetsfokus inför valet 2018
11.30 - 13.00     Lunch serveras
12.30 - 12.50     Maria Strömme i sal D (Region Uppsala)
13.45 - 15.00     Xiuhtezcatl Martinez föreläser i stora salen
14.00                 Uppsala Tar Ansvar öppnar för allmänheten
16.00                 Xiuhtezcatl Martinez föreläser för allmänheten

 

Kl. 10.30 - 10.50

Sal C - Svenska kyrkans internationella arbete
Du är fri att förändra

K1Ahlford advokatbyrå
Tar fastighetssektorn i Uppsala ansvar? - Utmana panelen

K2 - Region Uppsala
Kan Uppsala bli självförsörjande på el från sol och vatten från luft?
Pågår till kl.11.20

K3 - Uppsala Vatten 
Inget vatten - inget liv. En
hållbar dricksvattenförsörjning
är en förutsättning för ett växande Uppsala.

K4 - Almi
TOUGH LOVE – Hållbart ledarskap på riktigt


Läs mer

Kl. 11.00 - 11.20

Sal D
Länsförsäkringar Uppsala
Hållbar utveckling handlar mycket att om skapa trygghet i ett samhälle som nu förändras.

Sal B - Uppsala universitet 11.00-12.30

Seminarium från klimatförhandlingarna i Bonn (COP23) 
(live-streamas)


Läs mer

Kl. 11.15 - 11.35

K
1Ahlford advokatbyrå
Kan man vara för jämställd?

K3 - Uppsala Vatten
Biogas och biogödsel – smart, lokalt och fossilfritt 

K4 - Ikano Bostad

Hur tänker vi om för att skapa framtidens boende?

Läs mer

Kl. 11.30 - 12.00

Sal C

Kommunalråden pitchar sina hållbarhetsfokus inför valet 2018

Läs mer

Kl. 12.20 - 12.40

K1 - Donald Davies & Partners
Så rekryterar vi hållbarhet

K4 - Bjerking
Hållbart byggande i framtiden - är trähus en del av lösningen?


Läs mer

Kl. 12.30 -12.50

Sal D - 
Region Uppsala
Hur skapas framtidens material för att bygga det hållbara samhället?
Maria Strømme

Professor i nanoteknologi

Läs mer

Kl. 13.00 - 13.20

Sal C - Uppsala universitet
Ansvar för vem? Kunskap, ledarskap och samhälls-förändring i klimat-förändringarnas tidevarv

K1 - Donald Davies & Partners
Så rekryterar vi hållbarhet

K2Region Uppsala
Energieffektivitet och materialval, hur påverkar det framtidens byggande?

K3 - Sirius Fotboll
Sirius i Samhället - Nattfotbollen

K4 - Uppsala Kommun
Hur ska Uppsala växa smart och hållbart?


Läs mer

Huvudföreläsningar

ROOTS OF REVOLUTION
"Finding your way in a world where the planet is collapsing, revolution is on the horizon, and youth are rising with the oceans to lead the movements that will shape our future. My generation was born into a rapidly changing world. We are facing total systemic collapse on nearly every level on our planet - temperatures are escalating and oceans are rising, as violent weather patterns devastate the world my generation will inherit.
 
But Youth around the world are standing up and joining hearts and hands against some of the most powerful industries in the world to build a resilient movement and communities to overcome this crisis. Never before has there ever been such an intergenerational opportunity to shape the world we deserve to inherit and want to leave future generations!"
 
Roots of Revolution is an eye-opening presentation that inspires you to stand up and take action to protect all that you love!

Har vi det ledarskapet som krävs för hållbar utveckling?
Mål 16 i Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) handlar om hållbara och fredliga samhällen. Tyvärr ser vi att de sociala klyftorna ökar i Sverige och att klyftorna ökar. Agenda 2030 måste bli en del av svensk styrning, och det kommer att sätta ett stort tryck på vårt ledarskap. Vilken ledare är till exempel beredd att ta målkonflikten kring vapenexport, vem vågar säga att vi struntar i  12 800 arbetstillfällen i Sverige, det är inte värt att sabotera andra länders förutsättningar för demokrati och mänskliga rättigheter för. Det krävs ett modigt ledarskap, en ledare som vågar fatta beslut som i det korta loppet kan leda till att man avsätts.

Fakta: Globala mål för hållbar utveckling
På ett toppmöte i FN i New York 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Hållbar utveckling består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. hållbar utveckling. 

Målkonflikter: En målkonflikt är när två mål krockar med varandra. Ett exempel förutom vapenexporten som har tagits upp som en målkonflikt är AP-fonderna och att Sverige måste ta ställning till om avkastning (ekonomisk hållbarhet) ska gå före social och miljömässig hållbarhet, vid investeringar i branscher som är dåliga för miljön eller kränker mänskliga rättigheter. 

Huvudpartners